Το Varikotsele και ο στρατός: εντάσσονται στο στρατό με την κιρσοκήλη;

Από τη θεραπεία

Λαμβάνουν μια κιρσοκήλη για το στρατιωτικό τμήμα;

Ναι, το στρατιωτικό τμήμα μπορεί να πάρει έναν νεαρό άνδρα με κιρσοκήλη, αν η ασθένεια είναι απλή.

Το στρατιωτικό τμήμα θα ληφθεί χωρίς αμφιβολία με κιρσοκήλη 1 βαθμού, με κιρσοκήλη των αποχρώσεων του 2ου βαθμού, με τρίτο βαθμό κιρσοκήλη στη στρατιωτική καρέκλα που πιθανότατα δεν θα πάρει. Η απόφαση για τη διοργάνωση του στρατιωτικού τμήματος θα αποφασιστεί από ειδική επιτροπή.

Πρέπει να αρνηθώ να πραγματοποιήσω μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια της θητείας;

Εξαρτάται από τα συμφέροντα του διαχειριστή. Εάν ένας νεαρός θέλει να σώσει την υγεία των ανδρών του, να αποφύγει τη στειρότητα και στο μέλλον να μην έχει προβλήματα με τον τοκετό, τότε η πράξη γίνεται καλύτερα. Εντούτοις, μετά την πραγματοποίησή του, θα είναι έτοιμος να ασκήσει έφεση. Εάν ο στρατός έχει 2-3 κιρσοκήλη, τότε δεν θα μπει στον στρατό και θα πάρει ένα στρατιωτικό εισιτήριο.

Σε ποιο βαθμό η κιρσοκήλη δεν θα ληφθεί στον στρατό;

Είναι καλός ένας στρατός με κιρσοκήλη 3;

Σύμφωνα με το άρθρο 45, στοιχείο β), η τρίκλιτη κιρσοκήλη δίνει στον στρατιώτη το δικαίωμα σε καθεστώς «περιορισμένου πεδίου εφαρμογής», δηλαδή το νεαρό άτομο παρουσιάζει ήσσονος ή μέτριας αναπηρίας λόγω της υπάρχουσας νόσου.

Οι στρατηγοί εγγράφονται στο αποθεματικό, αλλά δίνουν την κατεύθυνση για τη διεξαγωγή της χειρουργικής επέμβασης.

Υπάρχουν δύο βαθμοί στο στρατό για την κιρσοκήλη;

Ναι, το κάνουν. Η απόφαση ενός ουρολόγου για μια κιρσοκήλη δευτέρου βαθμού σε ένα στρατιωτικό χωρίς επανειλημμένη υποτροπή δεν θεωρείται λόγος απελευθέρωσης από το στρατό.

Ο στρατός μπορεί να προσφερθεί να υποβληθεί σε μια πράξη για την εξάλειψη της κιρσοκήλης του βαθμού 2, να δώσει μια ανάπαυλα, αλλά μετά τη λειτουργία ο νεαρός θα είναι ακόμα κατάλληλος για στρατιωτική θητεία. Ειδικές εξετάσεις και παρατηρήσεις στο γιατρό θα σας βοηθήσουν να υπολογίσετε την πιθανότητα μετάβασης της νόσου από το δεύτερο βαθμό στο τρίτο: εάν ο κίνδυνος να πάρει μια κιρσοκήλη των 3 βαθμών είναι υψηλός, τότε ο θεραπευτής μπορεί να απελευθερωθεί από τη στρατολόγηση.

Ποια είναι η περίοδος αναβολής μετά τη χειρουργική επέμβαση της κιρσοκήλης;

Η αναβολή από το στρατό μετά τη χειρουργική επέμβαση varicocele θα είναι 6 μήνες, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 86.

Τι να κάνετε αν το στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και στρατολόγησης απαιτεί να επαναλάβετε μια υπερηχογραφική σάρωση, η οποία έγινε πρόσφατα;

Εάν ο στρατιώτης αποσταλεί αδικαιολόγητα για να επαναλάβει ορισμένες ιατρικές εξετάσεις, ο στρατός έχει το δικαίωμα να αρνηθεί μια τέτοια παρέμβαση. Είναι απαραίτητο να γράψετε μια γραπτή άρνηση να υποβληθεί εκ νέου σε υπερηχογραφική εξέταση και να απαιτήσετε από την επιτροπή υποχρεωτικής επιλογής να λάβει μια απόφαση με βάση τα ήδη διαθέσιμα δεδομένα υπερήχων.

Πώς πρέπει να γράψετε μια άρνηση για χειρουργική επέμβαση varicocele;

Η αίτηση άρνησης είναι γραμμένη είτε ελεύθερα με τα δικά σας λόγια είτε μπορείτε να ανατρέξετε στις "Βασικές αρχές της νομοθεσίας RF για την προστασία της υγείας των πολιτών" (άρθρο 33).

Αν δεν εκτελέσετε μια χειρουργική επέμβαση εγκαίρως για τη δεδομένη κατεύθυνση, τότε ποια είναι η απειλή για τον στρατιώτη;

Ο στρατός δεν απαιτείται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση χειρουργικών επεμβάσεων, αν δεν το επιθυμεί, ενώ κανείς δεν μπορεί να τον αναγκάσει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Μπορείτε να κάνετε μια γραπτή άρνηση για να εκτελέσετε τη λειτουργία έτσι ώστε σε περίπτωση επανειλημμένης κλήσης για να αποδείξει το έγγραφο. Σε αυτή την περίπτωση, ο διαχειριστής καθοδηγείται μόνο από τα δικά του συμφέροντα, καθώς η παρουσία της κιρσοκήλης επηρεάζει την ικανότητα να συλλάβει.

Ποια έγγραφα πρέπει να υποβληθούν στο στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και στρατολόγησης για την κιρσοκήλη του τρίτου βαθμού;

Προκειμένου να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταχώρησης για μια κιρσοκήλη του τρίτου βαθμού, είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί ο νόμος για τη μελέτη της κατάστασης της υγείας. Ο νόμος αυτός γίνεται με βάση το συμπέρασμα ενός ουρολόγου που προέβη σε εξέταση του σχεδιαστή και διάγνωση της κιρσοκήλης του τρίτου βαθμού.

Είναι δυνατόν να κωμικό με μια κιρσοκήλη του 2ου βαθμού;

Η απόφαση για την ανάθεση ενός διαγωνισμού γίνεται από μια ειδική στρατιωτική ιατρική επιτροπή εάν υπάρχει το κατάλληλο συμπέρασμα γι 'αυτό. Η βαρικοκήλη του βαθμού 2 είναι πιθανή για την κωμική εκπόνηση, ωστόσο, αυτές είναι μάλλον σπάνιες περιπτώσεις που απαιτούν να ληφθούν υπόψη διάφοροι επιπλέον παράγοντες: ταυτόχρονες ασθένειες, επανεμφάνιση της κιρσοκήλης μετά από επαναλαμβανόμενη λειτουργία κ.λπ. Εάν ανιχνευθεί κιρσοκήλη, ο βαθμός 3 αναγγέλλεται χωρίς αμφιβολία.

Μια άλλη περίπτωση, εάν εντοπιστεί μία και μόνη επανεμφάνιση της κιρσοκήλης του 2ου βαθμού και ο στρατός αρνείται να πραγματοποιήσει τη χειρουργική επέμβαση προς την κατεύθυνση: σε αυτή την περίπτωση, ο νεαρός θα επισημανθεί επίσης.

Υπάρχει καθυστέρηση από τον στρατό με κιρσοκήλη;

Ναι, υπάρχουν, εάν ο στρατολογητής βρεθεί varicocele 3 βαθμούς. Σε αυτή την περίπτωση, η καθυστέρηση από το στρατό θα είναι 6 μήνες. Αν ο στρατός αρνείται να πραγματοποιήσει την επιχείρηση, απελευθερώνεται από το σχέδιο.

Είναι επίσης δυνατό να αναβληθεί ο στρατός σε περίπτωση που ο στρατολογητής βρεθεί δεύτερη επανεμφάνιση varicocele. Μετά από δύο προηγούμενες επεμβάσεις σε περίπτωση νέας επανεμφάνισης της κιρσοκήλης του 2ου βαθμού, εκδίδεται στρατιωτικό εισιτήριο για τους στρατολόγους.

Είναι διακοπές στη χειρουργική επέμβαση varicocele στον στρατό;

Ναι, είναι. Όπως κάθε άλλη χειρουργική επέμβαση, η χειρουργική επέμβαση της κιρσοκήλης περιλαμβάνει τη μετάβαση μιας περιόδου αποκατάστασης. Ο στρατός υποτίθεται ότι έχει άδεια τουλάχιστον ενός μήνα μετά την επέμβαση, συνήθως έξι μήνες.

Τι πρέπει να κάνετε εάν υπάρχει κιρσοκήλη βαθμού 3, αλλά στην επιτροπή επιμελητείας θεωρείτε ότι ο θεραπευτής είναι υγιής και κατάλληλος για θεραπεία;

Είναι απαραίτητο να γίνουν αντίγραφα όλων των εγγράφων που υποδεικνύουν τη διάγνωση της ασθένειας varicocele βαθμού 3 και να τα διαβεβαιώσω για την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη. Στη συνέχεια, αυτά τα αντίγραφα παρέχονται στο σχέδιο του σκάφους. Είναι απαραίτητο να απαιτηθεί η τοποθέτηση σφραγίδας στα αντίγραφα, που να βεβαιώνει ότι τα έγγραφα έγιναν αποδεκτά. Εάν παραβιάζονται τα δικαιώματα των προσληφθέντων, τότε πρέπει να επικοινωνήσετε με τις ανώτερες αρχές: κατά κανόνα, πρόκειται για επιτροπή κατατάξεως σε συστατική οντότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή δικαστήριο.

Αν ληφθεί ένα στρατιωτικό εισιτήριο και αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση, μπορεί να αναθεωρήσει την ιατρική εξέταση και να στραφεί ξανά στον στρατό;

Όχι, δεν μπορούν, μετά τη λήψη ενός στρατιωτικού στρατιώτη, ο στρατιώτης πιστώνεται αυτόματα στο αποθεματικό, επανεξέταση μετά τη θεραπεία δεν μπορεί πλέον να διεξαχθεί.

Θα πάρουν την κιρσοκήλη σε περίπτωση υποτροπής;

Εάν διεξάγεται μια πράξη σε μη κυβερνητικό ιατρικό ίδρυμα και εντοπιστεί μια δεύτερη υποτροπή της ασθένειας varicocele 2ου βαθμού, μπορεί να ζητηθεί υπερηχογράφημα στο σχέδιο επιτροπής;

Ναι, δικαιούνται αυτό.

Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας έρευνας, θα διαπιστωθεί η ύπαρξη της κιρσοκήλης βαθμού 2, θα επιβεβαιωθούν τα έγγραφα του μη κυβερνητικού ιατρικού ιδρύματος και θα δοθεί το στρατιωτικό εισιτήριο στους στρατολόγους.

Είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της κιρσοκήλης βαθμού 3 σε ένα ιατρικό ίδρυμα πριν από τη διαβίβαση του σχεδίου προμήθειας;

Ναι, μπορείτε. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πρέπει να εξασφαλίζονται στο ιατρικό ίδρυμα και να οδηγούνται μαζί τους την ημέρα της πρόσληψης. Τέτοιες ενέργειες είναι εύλογες σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα των ενεργειών του σχεδίου επιτροπής.

Εάν η υποτροπή varikotsele 2 βαθμούς συνέβη στον αριστερό όρχι μια φορά, τότε θα πάρουν στο στρατό;

Ναι, με μια μόνη επανεμφάνιση της κιρσοκήλης, θα ληφθεί ο στρατός ανεξάρτητα από τον όρχι της νόσου (αριστερή, δεξιά ή αμφίπλευρη κιρσοκήλη). Για να αποκτήσετε ένα στρατιωτικό εισιτήριο, απαιτείται μια δεύτερη εμφάνιση επανεμφάνισης της κιρσοκήλης.

Παίρνουν την κιρσοκήλη στο στρατό το 2018;

Οι νέοι που καλούνται να υπηρετήσουν στο στρατό αντιμετωπίζουν πολλά νομικά ζητήματα. Εάν οι ειδικοί διάγνωση της κιρσοκήλης, η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας αυξάνεται, επειδή η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον να πάρετε το στρατό με κιρσοκήλη; Τι είναι αυτή η ασθένεια και ποιες είναι οι συνέπειές της; Ο αναγνώστης θα βρει απαντήσεις σε αυτές και άλλες ερωτήσεις στο άρθρο μας.

Λίγα λόγια για την ασθένεια

Η βαρικοκήλη είναι μια ασθένεια που εκδηλώνεται με τη διεύρυνση των φλεβών του σπερματογενούς λώρου. Ποιος κινδυνεύει; Η παθολογία μπορεί να προκύψει σε ένα αγόρι ηλικίας 10 έως 14 ετών. Πρώτον, μπορεί να μην εκδηλωθεί καθόλου, αλλά αργότερα, η κλινική εικόνα θα είναι προφανής. Ο κίνδυνος της νόσου έγκειται στο γεγονός ότι οποιαδήποτε σωματική άσκηση μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση. Το θέμα είναι ότι οι εντατικές σωματικές ασκήσεις οδηγούν σε αύξηση της έντασης της ροής του αίματος μέσω των φλεβών. Εάν το φλεβικό πλέγμα είναι φυσιολογικό, δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Αλλά με την παρουσία φλεβών, μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές με τη μορφή τροφικών ελκών και θρόμβωσης. Οι θρόμβοι αίματος που σχηματίζονται στην κοιλότητα του αγγείου, παρεμβαίνουν στην κανονική κυκλοφορία του αίματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διάφορες μορφές παθολογίας μπορούν να αποτελέσουν αντένδειξη για τη στρατιωτική θητεία. Στις σελίδες του ιστότοπού μας υπάρχει ένας εξαντλητικός κατάλογος με τις ασθένειες που δεν παίρνουν στον στρατό.

Ανδρολογία - αρσενικά προβλήματα

Υπάρχει μια τέτοια παθολογία στο 10-15% των ανδρών. Επιπλέον, εάν πραγματοποιήσετε τη διάγνωση όλων των στείρων ανδρών, τότε μεταξύ αυτών, 40,3% διαγιγνώσκονται με κιρσοκήλη. Ανάλογα με την πλευρά που επηρεάζεται, ο τελικός πόνος στη βουβωνική χώρα θα έχει αντίστοιχη ακτινοβολία. Η δυσφορία στον έναν ή και στους δύο όρχεις μπορεί να ενισχυθεί με τη σωματική δραστηριότητα ή τη στιγμή της οικειότητας. Είναι δυνατόν να υπηρετήσετε στο στρατό με μια κιρσοκήλη; Σε μια περίπτωση, μπορούν να αναλάβουν στρατιωτική θητεία, αλλά σε άλλες δεν το κάνουν. Προκειμένου να δοθεί μια αντικειμενική απάντηση, είναι απαραίτητο να διενεργηθεί μια γενική, εμπεριστατωμένη εξέταση. Όπως δείχνει η πρακτική, η διάγνωση των εντοπισμών καθιστά δυνατό τον εντοπισμό ασθενειών που απελευθερώνονται από την υπηρεσία στον στρατό εντελώς ή για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η στρατιωτική υπηρεσία με την κιρσοκήλη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σοβαρότητα της εξέλιξης της παθολογίας. Κατά κανόνα, οι γιατροί διαφοροποιούν τρεις βαθμούς σοβαρότητας της κιρσοκήλης. Στον πρώτο βαθμό φλεβικής διεύρυνσης των φλεβών στην περιοχή της βουβωνικής περιοχής, προσδιορίζεται η αύξηση των φλεβών στο όσχεο, η οποία μπορεί να διαγνωσθεί με ψηλάφηση, με την προϋπόθεση ότι οι μύες της κοιλιακής πρέσσας είναι τεταμένες. Η βαρικοκήλη του δεύτερου βαθμού σοβαρότητας χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση των φλεβών στη δηλωμένη περιοχή, η οποία επιβεβαιώνεται μετά την ψηλάφηση. Η απεικόνιση του προβλήματος με την εμφάνιση αιχμηρών εστιών είναι χαρακτηριστική για την επέκταση των φλεβών του σπερματοσφαίρου, του τρίτου βαθμού σοβαρότητας. Οι νεαροί άνδρες διαμαρτύρονται για την εμφάνιση τραύματος στον πόνο στη βουβωνική χώρα, δυσφορία και αδυναμία να συλλάβουν ένα παιδί. Εάν είναι απαραίτητο, ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει μια χειρουργική θεραπεία, μετά την οποία έρχεται μια πλήρης αποκατάσταση και αποκαθίσταται η αναπαραγωγική λειτουργία. Αλλά το ερώτημα είναι αν ο στρατός παίρνει κιρσοκήλη, παραμένει ανοιχτό. Επιπλέον, είναι μάλλον δύσκολο να δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση, κάθε περίπτωση εξετάζεται μεμονωμένα.

Ο πρώτος βαθμός ασθένειας μπορεί να βασιστεί στο γεγονός ότι σύντομα θα εισέλθει στο στρατό και θα υπηρετήσει στον στρατό. Και όλα αυτά επειδή, έχοντας εμφανιστεί στην εφηβεία, η κιρσοκήλη μπορεί να περάσει ανεξάρτητα ή υπό την επήρεια θεραπείας με φάρμακα. Σε περίπτωση που ακόμη και αν η ασθένεια παραμείνει, η στρατιωτική θητεία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης, επομένως δεν θεωρείται αντένδειξη.

Με την παρουσία παθολογίας σοβαρότερου βαθμού, οι γιατροί μπορούν να συστήσουν μια χειρουργική επέμβαση. Η λειτουργία υπό γενική αναισθησία έχει σχεδιαστεί για να ανακουφίσει έναν άνθρωπο από αρνητικές εκδηλώσεις παθολογίας. Μετά την χειρουργική θεραπεία, ο στρατός έχει δικαίωμα σε καθυστέρηση 6 έως 12 μηνών. Μετά την λήξη της προθεσμίας, πρέπει να προετοιμαστούμε για την στρατιωτική θητεία, διότι με το δεύτερο βαθμό η κιρσοκήλη μεταφέρεται στον στρατό. Σε αυτό το λογαριασμό, μπορείτε να δώσετε τις ακόλουθες συστάσεις. Ακόμη και πριν από τη διέλευση ιατρικής επιτροπής στο στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και στρατολόγησης, είναι σκόπιμο να επισκεφθείτε έναν ουρολόγο ή έναν ανδρολόγο σε μια πολυκλινική. Μια τέτοια έρευνα θα είναι πιο αντικειμενική, επειδή ο γιατρός δεν θα ενδιαφέρεται να προτρέψει ή να μην καλέσει έναν νεαρό στον στρατό. Επιπλέον, η αδράνεια του ασθενούς σε σχέση με την υγεία του μπορεί να τελειώσει άσχημα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι η παθολογία από τον δεύτερο βαθμό θα περάσει στην τρίτη, που θα εκδηλωθεί ως αρνητικές συνέπειες. Στη συνέχεια, το ιατρικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκδώσει διάταγμα σχετικά με τη μη επιλεξιμότητα του στρατιώτη στην υπηρεσία. Εάν η επιτροπή αποφασίσει κατά παράβαση των δικαιωμάτων σας - ζητήστε επειγόντως νομική βοήθεια από στρατιώτες - οι εμπειρογνώμονες θα προσφύγουν κατά της παράνομης απόφασης και θα καταργηθούν από το νόμο.

Το Varikotsele και το "λευκό" εισιτήριο - όλες οι αποχρώσεις της απόδειξής του!

Στο τρίτο στάδιο η κιρσοκήλη θα ληφθεί στον στρατό ή όχι; Αυτό το ζήτημα ανησυχεί τον άνθρωπο από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται επίσημα η διάγνωση. Πώς να απαλλαγείτε από τη στρατιωτική θητεία χωρίς να παραβιάσετε το γράμμα του νόμου; Πρώτα απ 'όλα, όπως έχει ήδη γραφτεί προηγουμένως, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στην περιφερειακή πολυκλινική και να υποβληθεί σε έρευνα. Ο ασθενής υποβάλλεται σε υπερηχογραφική εξέταση, η οποία επιβεβαιώνει τη διάγνωση. "Οπλισμένοι με" τα αποτελέσματα του υπερήχου, ένας νεαρός μπορεί να πάει στο στρατιωτικό γραφείο στρατολόγησης. Μετά από μια τέτοια διαδικασία, οι στρατιωτικοί γιατροί στέλνουν έναν άνδρα σε ένα ιατρικό ίδρυμα για να επιβεβαιώσουν τον βαθμό παθολογίας.

Με βάση τον κατάλογο "Πρόγραμμα ασθενειών", ο τρίτος βαθμός varikotsele γίνεται εμπόδιο για την εξυπηρέτηση του στρατού. Ο στρατιώτης πιστώνεται με περιορισμένη κατάσταση υγείας. Έτσι, σε καιρό ειρήνης, ένα πρόσωπο θα απελευθερωθεί από την στρατιωτική υπηρεσία. Εάν η χώρα κινδυνεύει και ανακοινώσει μια παγκόσμια κινητοποίηση, δεν θα υπάρχουν επιλογές.

Συνοψίζοντας όλα όσα γράφονται παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι μόνο η διεξοδική εξέταση της υγείας ενός νεαρού ανθρώπου θα επιτρέψει να κριθεί η καταλληλότητά του για στρατιωτική θητεία. Η προκαταρκτική θεραπεία σε ένα πολυκλινικό βοηθά στον εντοπισμό προβλημάτων υγείας, αποτρέποντας την εμφάνιση αρνητικών συνεπειών και επιπλοκών.

Είναι άνδρες με κιρσοκήλη 2, 3 μοίρες που λαμβάνονται στον στρατό το 2018

Κατά την ενηλικίωσή του, η ρωσική νεολαία αντιμετωπίζει ένα από τα βασικά προβλήματα της ζωής του - την ανάγκη να ξεκινήσει επείγουσα υπηρεσία στο στρατό. Σε ότι απλά δεν πηγαίνουν στους νέους, προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η μοίρα - αυτή τη στιγμή έρχεται μια στιγμή που ο άρρωστος υγιή φθόνος, ως «ευχαριστώ» για να παθολογίες τους, μπορούν να «κολλάει» από τη στρατιωτική θητεία.

Επιπλέον, να ενδιαφέρεστε για κάποιο από abolevaniya επιλέξιμες για αυτό το λευκό των εισιτηρίων ξεκινούν με 13-14 έτη - με φυλλάδια τους γονείς, οι νέοι αρχίζουν να συγκεντρώνουν έναν τόνο των αναφορών (συχνά ψεύτικο) για να «επιβεβαιώσει» μια σειρά από διαγνώσεις για υποτιθέμενη νεοσύλλεκτος. Αλλά υπάρχουν πραγματικά άρρωστοι νέοι, οι οποίοι δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως κατάλληλοι.

Μαζί με το άλλο, το ερώτημα που τίθεται είναι αν η λήψη κιρσοκήλη στο στρατό, όπως φλεβίτιδα του σπερματικού τόνου σε νέους ανθρώπους αρκετά συχνά. Σημειώστε ότι το ερώτημα σχετικά με την παραγγελία, να λάβει είτε στο στρατό με κιρσούς στα πόδια, εδώ δεν είναι απόλυτη σχέση δεν έχει, ως ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για τη διεξαγωγή της στρατιωτικής θητείας, λόγω των κιρσών, μπορεί κάλλιστα να χρησιμεύσει ως η παρουσία κιρσοκήλης για του ένα νόμιμο μέρος.

Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό ερώτημα - με δεδομένο το γεγονός ότι αυτή η παθολογία προχωρεί σταθερά, είναι ενδιαφέρον να μάθουμε αν η επαναλαμβανόμενη κιρσοκήλη αντένδειξη για να υπηρετήσουν στο στρατό, και αν ναι, ποια είναι τα όρια και τις αποχρώσεις από την άποψη αυτή.

Ποικίλα των κιρσών και του στρατού

Από τη στιγμή που είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί το πιο σημαντικό σημείο - είναι αδύνατο να απαντήσει κατηγορηματικά το ερώτημα κατά πόσον η παρουσία κιρσοκήλης, κατ 'αρχήν η βάση για την απελευθέρωση της στρατιωτικής θητείας το 2018. Στην περίπτωση αυτή, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι η σοβαρότητα των κλινικών συμπτωμάτων - με άλλα λόγια, το κλινικό στάδιο της νόσου, η οποία προσδιορίζεται με βάση την σύγκριση των πρόσθετων μεθόδων εξέτασης και αξιολόγησης του σκοπού κατάσταση του ασθενούς, την παρουσία των παραπόνων και χαρακτηριστική ιστορία και το μήκος του χρόνου Μετά τη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της κιρσοκήλης.

Ας εξετάσουμε τις πιο κοινές καταστάσεις και να δώσει μια απάντηση, όσο πιο κοντά στην αλήθεια - προφανώς ακόμα στην ιατρική κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα, γιατί δεν είναι μια ακριβής επιστήμη. Αλλά για να προβλέψει τη συμπεριφορά των μελών της ιατρικής επιτροπής, η οποία καθορίζει ουσιαστικά το βαθμό της φυσικής κατάστασης για τη στρατιωτική θητεία, είναι δυνατόν - απλά πρέπει να γνωρίζουν ποια πράγματα στην πρώτη θέση θα πρέπει να δώσουν προσοχή στους νέους του σχεδίου ηλικία, προκειμένου να πείσει την Επιτροπή για την έγκριση των ευνοϊκών λύσεων (με λύστε το ζήτημα με τον πιο δημοσιονομικό τρόπο - ας πούμε τα πράγματα με τα ονόματά τους).

Αλληλογραφία του βαθμού έκφρασης της κιρσοκήλης με τις μελλοντικές προοπτικές εξυπηρέτησης του στρατιωτικού

Μετά το νεαρό άνδρα, θα λάβει μια ιατρική εξέταση στο στρατό, μια απόφαση θα πρέπει να γίνουν σχετικά με τις πιθανές κατηγορίες καταλληλότητας για περαιτέρω υπηρεσία στο στρατό ή on-one απελευθέρωση ενός νεαρού άνδρα από τη στρατιωτική θητεία. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τελικό και μπορεί να αμφισβητηθεί.

Για να εξεταστεί λεπτομερώς το ζήτημα, είναι απαραίτητο να καθοριστεί ο βαθμός εξάρτησης της ικανότητας για υπηρεσία από τη σοβαρότητα των κλινικών εκδηλώσεων:

 • Η κιρσοκήλη 1 και 2 βαθμοί - εκδηλώσεις της νόσου δεν είναι ορατά σε όλους, και διαγνώστηκε εντελώς τυχαία, κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής εξέτασης στο στρατό. Η κατάσταση αυτή είναι πιο συχνή, και σε αυτή την περίπτωση δεν παρέχει καμία απαλλαγή ή αναστολή από τη στρατιωτική θητεία. Προσπαθώντας να επιλύσει κάποιο τρόπο το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ δύσκολο - θα πρέπει να έχετε τεράστια ποσότητα των δεδομένων των πρόσθετων μεθόδων έρευνας ότι - είτε να επιβεβαιώσει το συμπέρασμα του ουρολόγου και χειρουργός που δείχνει ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα αυτή η ασθένεια, καθώς και πολλές άλλες γραφειοκρατικές " zamorochki. " Είναι πολύ πιο εύκολο να «δούμε» σε μια άλλη ασθένεια, για παρουσιάζεται κιρσοκήλη πρώτου βαθμού, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 30% των αγοριών και τρέχει από μόνη της - με τρόπο που δεν συμβαίνει σε νέους ανθρώπους, ακόμα και την παραμικρή υποψία για την παρουσία αυτής της παθολογίας.

Εδώ, ακόμη και δεν συνιστούμε να υποβληθείτε στην κατάλληλη θεραπεία - μπορείτε αμέσως να πάτε με ασφάλεια στον στρατό, και η ασθένεια θα περάσει από μόνη της.

 • Εάν υπάρχει σταθερή διάγνωση της κιρσοκήλης του βαθμού 2, όλα γίνονται πολύ πιο σοβαρά - σύμφωνα με το άρθρο 45 του «Προγράμματος των Ασθενειών», στρατολογούνται στον στρατό με την κατηγορία «B-3». Σε περίπτωση που ένας νεαρός άνδρας ηλικίας συγκαταλέγεται σε επαναλαμβανόμενη μορφή κιρσών, τότε θα είναι ένα θέμα που θα του παραχωρηθεί μια κατηγορία "Β". Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι η κατηγορία εγκυρότητας παρουσιάζεται όταν ένας νέος άνθρωπος αρνείται να υποβληθεί σε μια πρόσθετη εξέταση.
 • Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτή την κατάσταση είναι ότι η στρατιωτική ιατρική επιτροπή διαπιστώνει μόνο την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης παθολογίας, αλλά δεν καταγράφει διαγνώσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με κιρσοκήλη πρώτου και δεύτερου βαθμού κάνουν ακριβώς αυτό, αλλά ακόμα η πρόσληψη με μια τέτοια διάγνωση είναι πιθανό κριθεί κατάλληλα για τη στρατιωτική θητεία.

Η έναρξη της σκηνής

Η υψηλή πιθανότητα εξόδου από τη στρατιωτική θητεία είναι οι κιρσώδεις φλέβες του σπερματολογικού καλωδίου τρίτης κατηγορίας. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα γίνεται η αιτία σοβαρών κλινικών συμπτωμάτων: η ασθένεια χαρακτηρίζεται από έντονο σύνδρομο πόνου και παραβίαση φυσιολογικών διανομών.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των ασθενειών με κιρσοκήλη του τρίτου βαθμού, οι νέοι άντρες θεωρούνται ακατάλληλοι για υπηρεσία στο στρατό. Σε αυτή την περίπτωση, εκδίδεται απελευθέρωση από τον στρατό με κατηγορία «Β», υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμβαίνει το γεγονός της υποτροπής σε τέτοιες περιπτώσεις.

Συχνά πρέπει να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι το προσωπικό της ιατρικής επιτροπής στο στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και στρατολόγησης στρεβλώνει τεχνητά τη διάγνωση και δεν θέλουν να επιβεβαιώσουν την παρουσία της κιρσοκήλης βαθμού 3. Ο στρατός έχει το δικαίωμα να απαιτήσει επανεξέταση και η πορεία αυτών των διαδικασιών είναι ο λόγος για την παραλαβή μιας αναβολής. Συχνά, οι νέοι πρέπει να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι η απόφαση της ιατρικής επιτροπής είναι αντίθετη με την κοινή λογική - για παράδειγμα, δεν υπάρχει αναβολή της στρατιωτικής θητείας μετά από χειρουργική επέμβαση για την κιρσοκήλη.

Στην περίπτωση αυτή, ο νεαρός άνδρας και οι γονείς του θα πρέπει να πάει στο δικαστήριο, και πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, όπως και στην προετοιμασία της ημερήσιας διάταξης και την γραπτή επιβεβαίωση ότι δεν έχετε ήδη το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών.

Μερικά σημαντικά σημεία

Είναι αδύνατο να πούμε πόσο συμβατές είναι οι έννοιες της κιρσοκήλης και του στρατού - είτε το άτομο λαμβάνει είτε όχι, εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο ο στρατιώτης προσλήφθηκε για ιατρική εξέταση.

Σε περίπτωση που αρχίσουν τα αρχικά στάδια της νόσου, ο νεαρός θα προσχωρήσει σύντομα στο στρατό. Μπορείτε, φυσικά, να προσπαθήσετε να αμφισβητήσετε με κάποιο τρόπο την απόφαση της ιατρικής επιτροπής στο στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και στρατολόγησης, αλλά η πιθανότητα επιτυχίας είναι αμελητέα. Εάν υπάρχει επιβεβαιωμένη και επιβεβαιωμένη διάγνωση της κιρσοκήλης του βαθμού 3, θα είναι δυνατόν να πούμε με βεβαιότητα ότι η υπηρεσία δεν απειλεί τον στρατό.

Υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που πρέπει να αναφερθεί - ακόμα και αν ο νεαρός άνδρας βρεθεί ακατάλληλος για στρατιωτική θητεία, όταν εισέλθει σε ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, θα συνεχίσει να παρακολουθεί το στρατιωτικό τμήμα ή τη στρατιωτική σχολή.

Πάρτε έναν αξιωματικό εφεδρείας με ένα λευκό εισιτήριο. Εδώ εδώ συμβαίνουν νομοθετικά zamorochki.

Είναι άνθρωποι που παίρνουν κιρσοκήλη στο στρατό;

Η βαρικοκήλη είναι μια ασθένεια που προκαλεί κιρσώδεις φλέβες στο πλέγμα των ορχιδέων που μοιάζει με τη βουβωνική χώρα. Μια τέτοια επέκταση των φλεβών μπορεί να συμβεί σε ένα αγόρι (νέος) ηλικίας 10-14 ετών. Διάφορες μορφές κιρσοκήλου μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στη στρατιωτική θητεία.

Δήλωση διάγνωσης

Η διάγνωση μιας τέτοιας νόσου μπορεί να είναι οπτικά και με τη βοήθεια της ψηλάφησης. Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε στάση και το δωμάτιο πρέπει να είναι ζεστό. Η χαμηλή θερμοκρασία στο δωμάτιο και η κατάσταση της ψυχολογικής ενόχλησης μπορεί να προκαλέσουν συρρίκνωση του δέρματος στο όσχεο, γεγονός που δεν θα επιτρέψει την ενδελεχή εξέταση του σπερματοζωαρίου. Μετά από αυτή την εξέταση, ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε υπερηχογραφική και συμπληρωματική εξέταση.

Οι κιρσώδεις φλέβες στη βουβωνική χώρα έχουν την ακόλουθη σοβαρότητα της νόσου, η οποία χαρακτηρίζεται από:

 • varikotsele 1 σοβαρότητα - χαρακτηρίζεται από την αύξηση των φλεβών στο όσχεο με την ένταση των κοιλιακών μυών (καθορίζεται από την αφή).
 • varikotsele 2 σοβαρότητα - χαρακτηρίζεται από μια ελαφρά αύξηση των φλεβών στο όσχεο (ψηλαφητή).
 • varikotsele 3 βαθμούς σοβαρότητας - παρατηρείται οπτικά και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει κομβική αύξηση των φλεβών.

Με μια τέτοια διάγνωση, οι γιατροί ορίζουν βασικά μια πράξη, ειδικά στην περίπτωση που ένας άνδρας δεν μπορεί να συλλάβει ένα παιδί. Συνήθως τέτοιες επεμβάσεις εκτελούνται υπό γενική αναισθησία. Και αφού έχει πραγματοποιηθεί, ο άνθρωπος έχει χάσει τον πόνο στην περιοχή των βουβώνων, και έχει την ευκαιρία να έχει ένα μωρό.

Στρατιωτική υπηρεσία με κιρσοκήλη

Είτε παίρνετε στρατό με κιρσοκήλα είτε όχι - είναι δύσκολο να απαντήσετε κατηγορηματικά, εξαρτάται από τη σοβαρότητα της νόσου και τη δυνατότητα διεξαγωγής της. Οι κιρσώδεις φλέβες ενός βαθμού σοβαρότητας πρέπει να ληφθούν με αποφασιστικότητα στον στρατό. Δεδομένου ότι μια τέτοια ασθένεια διαγιγνώσκεται σε έφηβους αγόρια, μπορεί να περάσει μέχρι την έναρξη της στρατιωτικής θητείας. Ακόμη και αν ο στρατός δεν έχει θεραπευτεί, η στρατιωτική θητεία δεν θα οδηγήσει σε επιδείνωση της διάγνωσης.

Με την κιρσοκήλη 2 μοίρες μπορεί να προσφέρει έναν επιχειρησιακό τρόπο για την εξάλειψή της. Μετά από αυτό, κρίνεται απαραίτητη μια καθυστέρηση έξι μηνών έως ενός έτους. Μετά την ολοκλήρωση της καθυστέρησης στο στρατό θα εξακολουθούν να λαμβάνονται, δεδομένου ότι ο δεύτερος βαθμός μιας τέτοιας ασθένειας είναι στρατολόγηση. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να υποβληθεί ανεξάρτητα, χωρίς να περάσει ιατρική επιτροπή σε στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και στρατολόγησης, σε κλινική με ουρολόγο ή ανδρολόγο.

Μια τέτοια έρευνα θα βοηθήσει να προσδιοριστεί το πραγματικό επίπεδο της ασθένειας και να καθοριστεί εάν θα αναλάβει κάποιος νεαρός για την εκπλήρωση στρατιωτικού καθήκοντος ή όχι, διότι υπάρχει πιθανότητα η ασθένεια να επιδεινωθεί και η σοβαρότητά της να αλλάξει από 2 σε 3.

Μετά από αυτό, είναι απαραίτητο να γράψετε γραπτή άρνηση για τη διεξαγωγή της επιχείρησης. Κάντε το σωστά στο στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και στρατολόγησης κατά τη διάρκεια της ιατρικής επιτροπής. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μιας τέτοιας ενέργειας. Η διάταξη αυτή προβλέπεται από τον ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία της υγείας.

Στρατός και κιρσοκήλη 3 μοίρες

Μια εκστρατεία στον στρατό με κιρσοκήλη 3 βαθμών σοβαρότητας μπορεί να τελειώσει, χωρίς να έχει αρχίσει ποτέ. Δηλαδή. η παρουσία μιας τέτοιας νόσου είναι η νομική βάση για την απόκτηση ενός "λευκού" εισιτηρίου.

Η μέθοδος απόκτησης της νομικής βάσης για άρνηση υπηρεσίας στον στρατό είναι αρκετά απλή. Αρχικά, είναι απαραίτητο να ληφθούν τα αποτελέσματα μιας υπερηχογραφικής εξέτασης. Με αυτά τα έγγραφα είναι απαραίτητο να έρθετε στο στρατιωτικό γραφείο στρατολόγησης. Επιπλέον, οι στρατιωτικοί γιατροί οφείλουν να γράψουν παραπομπή σε ιατρικό ίδρυμα που πρέπει να επιβεβαιώσει την ύπαρξη καθιερωμένης διάγνωσης.

3 βαθμός μιας τέτοιας ασθένειας, σύμφωνα με τον κατάλογο "Χρονοδιαγράμματα", εμπίπτει στην κατηγορία "Β". Μια παρόμοια κατηγορία χαρακτηρίζεται ως περιορισμένη κατάσταση υγείας. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο έχει μια ασθένεια που προκαλεί μια ελαφρά ή μέτρια διατάραξη των λειτουργιών της νομικής ικανότητας.

Μια τέτοια διάγνωση, σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο για τη Στρατιωτική Υπηρεσία, δείχνει ότι ο στρατός πρέπει να απελευθερωθεί από στρατολόγηση στο στρατό σε καιρό ειρήνης. Αλλά εάν υπάρχει απειλή γενικής κινητοποίησης, τότε στην περίπτωση αυτή θα είναι απαραίτητο.

Εάν το στρατιωτικό γραφείο στρατολόγησης στρατοπεδεύει στον στρατό με κιρσοκήλη ή δεν λαμβάνει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ο γιατρός πρέπει να αποφασίσει. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε το σημαντικό σημείο που με τη θεραπεία μιας τέτοιας ασθένειας δεν αξίζει τον κόπο.

Οι συνέπειες οποιασδήποτε παραμελημένης ασθένειας μπορεί να είναι πολύ χειρότερες από τις στρατιωτικές υπηρεσίες.

Μοιραστείτε με φίλους και σίγουρα θα μοιραστούν κάτι ενδιαφέρον και χρήσιμο μαζί σας! Είναι πολύ εύκολο και γρήγορο, εύκολο Πατήστε το κουμπί της υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε πιο συχνά:

Υπάρχει κάποια κιρσοκήλη στον στρατό;

Οι κιρσώδεις φλέβες του σπερματοζωαρίου και των όρχεων μπορούν να αλλάξουν δραματικά τη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη στειρότητα - την πιο τρομερή επιπλοκή της νόσου. Το Varikotsele μπορεί να προκαλέσει αναβολή στρατολόγησης στο στρατό ή να είναι λόγος για στάση στο αποθεματικό. Έτσι, εντάσσονται στον στρατό με την κιρσοκήλη;

Κατηγορίες υπηρεσιών στρατιωτικής θητείας

Η κλήση προς τον στρατό εξαρτάται από την κατηγορία της καταλληλότητας του στρατοπέδου, έτσι ώστε να λάβει ή να μην πάει στην υπηρεσία εξαρτάται από το βαθμό και τα χαρακτηριστικά της ασθένειας.

Σύμφωνα με τη γενική αξιολόγηση της υγείας ενός νεαρού στρατιωτικού στρατιωτικού, διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες καταλληλότητας:

 1. Κατηγορία Α. Ο στρατός έχει καλή υγεία και είναι ικανός για στρατιωτική θητεία σε όλους τους τύπους στρατευμάτων.
 2. Κατηγορία Β. Εάν ένας νεαρός δεν έχει σοβαρή ασθένεια, επιβάλλονται περιορισμοί στην επιλογή του είδους των στρατευμάτων για υπηρεσία.
 3. Η κατηγορία Β απαλλάσσει τον στρατιώτη από το στρατό για λόγους υγείας. Είναι η βάση για εγγραφή στο αποθεματικό.
 4. Η κατηγορία G προβλέπει την αναβολή της στρατολόγησης για περίοδο έξι μηνών έως ενός έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο υποψήφιος για την υπηρεσία πρέπει να υποβληθεί σε κατάλληλη θεραπεία και αποκατάσταση.
 5. Η κατηγορία D απαλλάσσεται από την υπηρεσία εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Εάν ένας νάρθηκας έχει μια κιρσοκήλη κατά τη διάρκεια της εξέτασης μιας ιατρικής επιτροπής ή πριν από αυτήν, η κατηγορία B, B ή G του έχει ανατεθεί.

Εάν ένας διανομέας έχει μια κιρσοκήλη όταν περάσει ιατρική επιτροπή ή πριν από αυτό, η κατηγορία B, B ή G του έχει ανατεθεί

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η βαρικοκήλη είναι μια ασθένεια που συνοδεύεται από την επέκταση των φλεβών του σπερματοζωαρίου και του όρχεως. Σε σχέση με τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά της δομής των οργάνων, συνήθως διαγιγνώσκεται στους εφήβους και επηρεάζει την αριστερή πλευρά του όρχεου.

Ανάλογα με την παραμέληση της νόσου, τα συμπτώματα και την ικανότητα να διαγνώσει επέκταση, υπάρχουν τρία στάδια της κιρσοκήλης, από την οποία εξαρτάται η ζωή της ανάθεσης στην κατηγορία της υπηρεσίας:

 1. Η κιρσοκήλη του πρώτου βαθμού χαρακτηρίζεται από ασυμπτωματική πορεία, παρατηρείται μικρή διεύρυνση των σκαλοπατιών. Η διάγνωση με εξέταση και ψηλάφηση είναι δύσκολη. Ο υπερηχογράφος είναι απαραίτητος.
 2. Ο δεύτερος βαθμός κιρσοκήλης προσδιορίζεται με ψηλάφηση του όσχεου. Για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση, ο υπερηχογράφος διαγνωστεί με το Doppler. Εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα: πόνος στη βουβωνική χώρα με σωματική άσκηση, αύξηση του όσχεου από την πληγείσα πλευρά.
 3. Η κιρσοκήλη τρίτου βαθμού είναι εύκολο να προσδιοριστεί με εξέταση και ψηλάφηση. Ο υπέρηχος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του βαθμού παραμέλησης και των χαρακτηριστικών της νόσου. Τα συμπτώματα του τρίτου σταδίου είναι πιο έντονη, επειδή ο πόνος στο όσχεο μπορεί να είναι όχι μόνο υπό φορτίο, αλλά και σε κατάσταση ηρεμίας, όσχεο μεγαλώνει σε μέγεθος, το αυγό είναι μειωμένη λόγω της πίεσης για τον uviform φλεβικού πλέγματος.

Varikotsele και αναβολή από το στρατό

Έτσι, εντάσσονται στον στρατό με την κιρσοκήλη; Σε ποιο στάδιο της ασθένειας μπορείτε να πάρετε μια ανάπαυλα ή να καταστεί ακατάλληλος για στρατιωτική θητεία;

Οι αναγνώστες μας συνιστούν

Ο τακτικός αναγνώστης μας διέλυσε το PROSTATIT με μια αποτελεσματική μέθοδο. Ελέγξαμε τον εαυτό του - το αποτέλεσμα του 100% - μια πλήρη διάθεση της προστατίτιδας. Πρόκειται για ένα φυσικό φάρμακο με βάση το μέλι. Ελέγξαμε τη μέθοδο και αποφασίσαμε να σας συμβουλέψουμε. Το αποτέλεσμα είναι γρήγορο. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ.

Στο αρχικό στάδιο της κληρωτών νόσου αποδίδεται στην κατηγορία Διάρκεια B. Αυτό σημαίνει ότι το μέλλον έφεδρος που καλείται για τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά επιβληθούν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά την επιλογή των ενόπλων δυνάμεων. Στην κιρσοκήλη του πρώτου βαθμού ο στρατολογούμενος είναι στο λογαριασμό στον ουρολόγο καθώς συχνά η νόσος εξελίσσεται και αναπτύσσεται στο δεύτερο βαθμό.

Η Στρατιωτική Ιατρική Επιτροπή δεν κάνει διάγνωση, αλλά πραγματοποιεί μόνο έλεγχο υγείας

Η Στρατιωτική Ιατρική Επιτροπή δεν διαγιγνώσκει, αλλά ελέγχει μόνο την κατάσταση της υγείας. Κατά τη διάγνωση μιας δεύτερης τάξης κιρσοκήλης, ο στρατός πρέπει να υποβληθεί σε δεύτερη ιατρική εξέταση με ουρολόγο για να επιβεβαιώσει ή να αρνηθεί τη διάγνωση.

Στο κιρσοκήλη προσλήψεις δεύτερο βαθμό αποδίδεται στην κατηγορία ισχύος, ο νεαρός συνέστησε να υποβληθεί σε θεραπευτική αγωγή, η οποία περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση και μετεγχειρητική αποκατάσταση. Έτσι, με το δεύτερο βαθμό varicocele, η αναβολή από τον στρατό δίνεται για περίοδο έξι μηνών έως ενός έτους.

Ανάλογα με τη μετεγχειρητική περίοδο, τα αποτελέσματα των πράξεων και η επικαιρότητα των χειρουργικών επεμβάσεων στις φλέβες του οσχέου και την πρόσληψη μπορεί να πάρει απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία. Έτσι, δεν μπορεί να αναλάβει την υπηρεσία στο κληρωτών ένοπλες δυνάμεις με επαναλαμβανόμενες κιρσοκήλη. Σε μια τέτοια περίπτωση έχει εκχωρηθεί στην κατηγορία Β ράφι

Επιπλέον, ο στρατός μπορεί να αρνηθεί τη διεξαγωγή επιχείρησης που συνιστά η στρατιωτική ιατρική επιτροπή. Μόνο να το αποφασίσει, πριν να είναι αναγκαίο να ζυγίζεται το δυνατόν υπηρεσίας στο στρατό και μία από τις χειρότερες συνέπειες της κιρσοκήλης - υπογονιμότητας.

Αν ο διαλογέας επιλέξει να αρνηθεί τη χειρουργική επέμβαση, πρέπει να γράψει μια δήλωση απόρριψης. Είναι γραμμένο σε ελεύθερη μορφή ή σε σχέση με τη νομοθετική πράξη για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η γραπτή άρνηση πρέπει να διατηρηθεί και να παρουσιαστεί στα μέλη της ιατρικής επιτροπής στο στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και στρατολόγησης σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης στρατολόγησης στρατιωτικής θητείας.

Στρατός και κιρσοκήλη του τρίτου βαθμού

Η κιρσοκήλη τρίτου βαθμού και ο στρατός είναι αμοιβαία αποκλειστικά έννοιες. Τι σημαίνει αυτό; Με ασθένεια του τρίτου βαθμού, μια κατηγορία Β ανατίθεται σε στρατιωτικό υπεύθυνο, γεγονός που συνεπάγεται απαλλαγή από την υπηρεσία για λόγους υγείας και μεταφορά στο αποθεματικό των ενόπλων δυνάμεων.

Σε περίπτωση ταυτοποίησης της κιρσοκήλης του σταδίου 3 κατά τη διέλευση της στρατιωτικής ιατρικής επιτροπής, ο νεαρός ο ασθενής λαμβάνει μια παραπομπή για μια πρόσθετη εξέταση από έναν ουρολόγο ανδρολόγο. Αυτό είναι απαραίτητο για να επιβεβαιώσετε τη διάγνωση, να προσδιορίσετε την ποικιλία της νόσου και να επιλέξετε τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης. Στο τελευταίο στάδιο της εξέλιξης της ασθένειας, η επέμβαση είναι υποχρεωτική και η απουσία της μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Σε περίπτωση ασθένειας τρίτου βαθμού, κατηγορία Β

Για να λάβετε μια κατηγορία στο τρίτο βαθμό, όταν η νόσος είναι απαραίτητο να γίνει και να ολοκληρωθεί η πράξη της διερεύνησης της κατάστασης της υγείας του, η οποία εισάγει όλες τις πληροφορίες για τις μελέτες (επιθεώρηση, ψηλάφηση, υπερηχογράφημα). Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται από τον ουρολόγο της στρατιωτικής ιατρικής επιτροπής που διεξήγαγε την εξέταση του διαλογέα.

Εκτός από την πράξη για την κατάσταση της υγείας, είναι απαραίτητο να παρέχονται στα μέλη της ιατρικής επιτροπής πιστοποιημένα έγγραφα από το ιατρικό ίδρυμα, στα οποία επιβεβαιώνεται ο βαθμός της ασθένειας. Στα αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων και στον νόμο για την κατάσταση της υγείας, η στρατιωτική ιατρική επιτροπή πρέπει να τοποθετήσει τις φώκιές της. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι συμφωνεί με την ιατρική έκθεση.

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής έχει όλα τα έγγραφα σχετικά με την υγεία του χειριστεί σωστά και καλείται επανειλημμένα, πρέπει να τα υποβάλει στην επιτροπή. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του, ο υπεύθυνος για τη στρατιωτική θητεία, εγγεγραμμένος στο αποθεματικό, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στις ανώτερες αρχές και στο δικαστήριο.

Varikotsele πριν από τη στρατολόγηση

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ο διαλογέας είχε διαγνωστεί με κιρσοκήλη του δεύτερου ή τρίτου σταδίου ή είχε υποβληθεί σε θεραπεία πριν από τη στρατολόγηση. Τι να κάνετε σε αυτή την περίπτωση; Για να περάσει στρατιωτική ιατρική εξέταση σε στρατιωτικό άτομο, είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την παρουσία της νόσου και πληροφορίες σχετικά με τις χειρουργικές επεμβάσεις. Πάρτε όλο το πακέτο των απαραίτητων εγγράφων και καθησυχαστείτε στο ιατρικό ίδρυμα, στο οποίο έγινε η διάγνωση και πραγματοποιήθηκε η θεραπεία. Τότε πρέπει να τους δείξετε στα μέλη της επιτροπής.

Σε περίπτωση αμφιβολίας για την ύπαρξη της ασθένειας, ο στρατιώτης μπορεί να σταλεί για δεύτερη εξέταση. Για το σκοπό αυτό, ο στρατιωτικός ουρολόγος διενεργεί εξέταση και ψηλάφηση του όρχεου και προδιαγράφει διαγνωστικά υπερήχων. Κατά την επιβεβαίωση της διάγνωσης, εκδίδεται στρατιωτικό εισιτήριο για στρατιωτικό άτομο με την κατάλληλη κατηγορία εγκυρότητας.

Varikotsele και εκπαίδευση στο στρατιωτικό τμήμα και την στρατιωτική ακαδημία

Το Varikotsele δεν αποτελεί μόνο περιορισμό εισόδου στη στρατιωτική θητεία των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και εισδοχή σε στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και στο στρατιωτικό τμήμα.

Πριν από την υποβολή εγγράφων στο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει επίσης να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση. Για το σχολείο και το στρατιωτικό τμήμα απαιτείται πιστοποιητικό υγείας. Εάν το ιατρικό έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της κιρσοκήλης του πρώτου βαθμού, ο υποψήφιος είναι δεκτός για στρατιωτική εκπαίδευση.

Στην περίπτωση της παρουσίας ασθένειας δευτέρου βαθμού, συνιστάται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ένας νεαρός στρατιωτικός υπεύθυνος και, κατά την επόμενη πρόσληψη σε στρατιωτικό τμήμα ή σε στρατιωτική σχολή, να υποβάλει εκ νέου τα έγγραφά του.

Η κιρσοκήλη τρίτου βαθμού αναφέρεται σε έναν από τους λόγους για να αρνηθεί την είσοδο ενός νεαρού άνδρα σε στρατιωτική σχολή ή στρατιωτικό τμήμα.

Συμμετέχουν στον στρατό με κιρσοκήλη, σε σχολείο ή σε στρατιωτικό τμήμα; Το Varakotsele είναι μια μάλλον ύπουλη ασθένεια, η οποία, ανάλογα με τον βαθμό ανάπτυξης, μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στην υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις. Στο πρώτο πτυχίο, οι παθολογίες του στρατιώτη μεταφέρονται στον στρατό, στη στρατιωτική σχολή και στο στρατιωτικό τμήμα. Στο δεύτερο στάδιο της νόσου, μια κατηγορία ισχύος με αναβολή της υπηρεσίας ανατίθεται σε στρατιωτικό υπόχρεο. Με μια τρίτη τάξη κιρσοκήλη, ο αρθρογράφος δεν είναι ικανός να υπηρετήσει στον στρατό και να σπουδάσει σε στρατιωτικό τμήμα ή σε στρατιωτική σχολή. Για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση είναι απαραίτητο να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση στο στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και στρατολόγησης.

Έχετε σοβαρά προβλήματα με το POTENTIAL;

Ήδη έχουν δοκιμαστεί πολλά χρήματα και δεν βοήθησε τίποτα; Αυτά τα συμπτώματα δεν είναι γνωστά σε σας από ακρόαση:

 • αργή ανέγερση.
 • έλλειψη επιθυμίας;
 • σεξουαλική δυσλειτουργία.

Ο μόνος τρόπος να λειτουργήσει; Περιμένετε και μην ενεργείτε με ριζοσπαστικές μεθόδους. Η δυνατότητα αύξησης είναι ΠΙΘΑΝΗ! Πηγαίνετε στο σύνδεσμο και μάθετε πώς οι εμπειρογνώμονες προτείνουν τη θεραπεία.

Το Varikotsele και ο στρατός: ό, τι πρέπει να γνωρίζουν οι στρατηγοί

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων πέντε ετών, οι κιρσοί εμφανίζονται στο 15% των νεαρών ηλικιωμένων. Η δυνατότητα στρατιωτικής θητείας με αυτή τη διάγνωση καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε στρατιώτη. Μια προκατειλημμένη αξιολόγηση από τους γιατρούς του στρατιωτικού επιμελητηρίου της σοβαρότητας της κιρσοκήλης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στον νεαρό, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία. Για να αποφευχθούν τέτοιες συνέπειες θα συμβάλει στην έγκαιρη εξέταση, καθώς και η σωστή συμπεριφορά του συντάκτη με αυτή τη διάγνωση στο στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και στρατολόγησης.

Τι είναι η κιρσοκήλη

Varikotsele - μια ασθένεια του αρσενικού αναπαραγωγικού συστήματος, που χαρακτηρίζεται από μια παθολογική επέκταση των φλεβικών αγγείων του πλέγματος των βλεφάρων στην περιοχή του σπερματογενούς λώρου. Η ανεπάρκεια των φλεβών οδηγεί σε δυσκολία στην εκροή αίματος από τον όρχι, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να αυξάνεται σταδιακά. Αυτό προκαλεί διακοπή της παραγωγής σπερματοζωαρίων, μείωση της κινητικότητάς τους. Είναι δύσκολο να μετακινηθεί μηχανικά το σπέρμα κατά μήκος των αγγείων, που βρίσκεται σε στενή γειτνίαση με τις διατεινόμενες φλέβες. Το αποτέλεσμα της έλλειψης θεραπείας με προοδευτική κιρσοκήλη είναι η στειρότητα.

Αιτίες και προκαλούν παράγοντες

Οι συνήθεις αιτίες ανάπτυξης της κιρσοκήλης είναι:

 • τη συγγενή ανεπάρκεια φλεβικών βαλβίδων ή την απουσία τους.
 • αδυναμία των φλεβικών τοιχωμάτων.
 • θρόμβωση των νεφρικών, ηπατικών φλεβών ή όρχεων ·
 • νεφροπάτωση (παράλειψη των νεφρών).
 • νεφρική φλεβική υπέρταση.
 • όγκων του αναπαραγωγικού συστήματος και της κοιλιακής κοιλότητας.

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παθολογίας περιλαμβάνουν:

 • υπερβολικά σωματικά και στατικά φορτία.
 • παχυσαρκία, υπέρβαρο;
 • κακές συνήθειες;
 • αφροδίσια νοσήματα.
 • πολύ έντονο και συχνό αυνανισμό.
 • ορμονική ανισορροπία.

Σε 95% των περιπτώσεων, η παθολογία συμβαίνει στον αριστερό όρχι, ενώ το υπόλοιπο 5% πέφτει στην αμφίπλευρη και δεξιά χειρουργική κιρσοκήλη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αριστερές φλέβες των όρχεων εισέρχονται στο νεφρικό με ορθή γωνία και επίσης έχουν μικρότερο μήκος από τα αγγεία στα δεξιά. Έτσι, δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη πίεση, η οποία ενεργεί ως παράγοντας πρόκλησης της κιρσοκήλης.

Διαγνωστικά

Η διάγνωση και ο προσδιορισμός της σοβαρότητας της νόσου διεξάγονται μετά την εξέταση, η οποία περιλαμβάνει:

 • οπτική εξέταση της περιοχής του όσχεου για την ανίχνευση των διασταλμένων φλεβών. Μερικές φορές η κιρσοκήλη μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι, αφού οι διευρυμένες φλέβες εμφανίζονται καθαρά μέσα στο δέρμα του όσχεου
 • την ψηλάφηση της ορχικής περιοχής σε μια ήρεμη κατάσταση, και στη συνέχεια όταν τεντώνεται?
 • μια έρευνα για υποκειμενικές καταγγελίες.
 • τη δοκιμασία Valsalva.
 • Υπερηχογραφική εξέταση, dopplerography των αγγείων του όσχεου.

Σε πρότυπο υπερηχογράφημα με κιρσοκήλη, προσδιορίζονται παθολογικές μεταβολές στους όρχεις, ετερογένεια του παρεγχύματος, αύξηση ή μείωση σε μέγεθος σεξουαλικών αδένων. Ωστόσο, τα σκάφη δεν είναι τόσο ορατά. Επομένως, ο γιατρός δεν μπορεί να διαγνώσει την παθολογία στο αρχικό στάδιο.

Για ακριβή διάγνωση, ο υπερηχογράφος εκτελείται με dopplerography των αγγείων όσχεου. Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε την ασθένεια στα αρχικά στάδια, επειδή η εικόνα στην οθόνη διαμορφώνεται λόγω των κυμάτων που ανακλάται από την κυκλοφορία του αίματος. Συνεπώς, εμφανίζονται οι επηρεαζόμενες φλέβες, οι ατελείς φλεβικές βαλβίδες και η καθυστερημένη ροή αίματος.

Για τον προσδιορισμό της επιστροφής αίματος πλάγιο στο σκάφη Doppler σε συνδυασμό με τη διαδικασία Valsalva: ο ασθενής παίρνει μια βαθιά αναπνοή, στράγγισμα, που καλύπτει την μύτη και το στόμα, και στη συνέχεια εκπνέει μέσα σε ένα σωλήνα. Το δείγμα προκαλεί αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, αντισταθμίζοντας την εκροή των φλεβών. Εάν οι βαλβίδες των φλεβών του οσχέου δεν λειτουργούν κανονικά, το αίμα κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής Valsalva, συνιστάται η διεξαγωγή δοκιμασίας ψηλάφησης για τον προσδιορισμό των φλεβών που έχουν προσβληθεί στα πρώτα στάδια της νόσου.

Για τον προσδιορισμό της σοβαρότητας της κιρσοκήλης σήμερα, χρησιμοποιείται η ταξινόμηση της ΠΟΥ που περιγράφει τρεις βαθμούς εξέλιξης της παθολογίας:

 • I βαθμός - δεν υπάρχουν κλινικές εκδηλώσεις, ορατά κιρσώδης δεν είναι ορατός. Οι πεπτικές φλέβες ορίζονται μόνο όταν τεντώνουν, αλλά όχι πάντα. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με υπερηχογράφημα με dopplerography.
 • ΙΙ βαθμός - οι διευρυμένες φλέβες είναι οπτικά διακριτικές, αλλά ψηλαφούν ακόμη και σε ήρεμη κατάσταση. Εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα, τα οποία προκαλούν στον ασθενή δυσφορία (αύξηση του οσχέου από την πλευρά της βλάβης, πόνο στη βουβωνική χώρα κατά τη διάρκεια της άσκησης).
 • ΙΙΙ βαθμός - οι φλέβες είναι πολύ επεκταμένες, ορατές μέσω του δέρματος και το πλέγμα τους είναι καλά ψημένο. Το προσβεβλημένο τμήμα του όσχεου αυξάνεται σημαντικά, ενώ ο όρχι μειώνεται σε μέγεθος, γεγονός που υποδηλώνει παραβίαση της λειτουργίας του. Εμφανίζονται ωμές αισθήσεις. Με την εξέλιξη της νόσου, οι φλέβες γίνονται ολοένα και πιο αισθητές και ο όρχι μειώνεται σε μέγεθος

Αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός διαχειριστή

Η διάγνωση της κιρσοκήλης δεν αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για την στρατιωτική υπηρεσία. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας των νεαρών ανδρών πραγματοποιείται σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΠΟΥ που περιγράφεται παραπάνω. Μετά την εξέταση και τον προσδιορισμό του βαθμού της κιρσοκήλου, ο θεραπευτής έχει μια από τις κατηγορίες φυσικής κατάστασης - «Α», «Β», «Β» ή «Γ».

Ένας στρατιώτης με κιρσοκήλη έχει κατηγοριοποιηθεί Β, Β ή Δ

Η κατηγορία "Β" αντιστοιχεί στον πρώτο βαθμό της νόσου. Ο στρατός αποστέλλεται για να υπηρετήσει, αλλά με περιορισμό του τύπου στρατευμάτων (στο οποίο δεν μπορούν να υπηρετήσουν τα στρατεύματα - πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν άμεσα κατά τη διάρκεια του σχεδίου). Ένας νεαρός άνδρας είναι εγγεγραμμένος σε ουρολόγο, επειδή υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης της κιρσοκήλης.

Η κατηγορία "Β", που προορίζεται για στρατολόγηση από τη στρατιωτική επιτροπή, σημαίνει περιορισμό του τύπου των στρατευμάτων και εγγραφή σε ειδικό για την ασθένεια αυτή

Ο δεύτερος βαθμός αντιστοιχεί στην κατηγορία "Β" ή "Β". Η τελευταία προϋποθέτει την εγγραφή στρατιωτών στο αποθεματικό και τους υποχρεώνει να εκπληρώσουν το στρατιωτικό καθήκον τους σε περίπτωση γενικής κινητοποίησης. Εάν ο δεύτερος βαθμός της κιρσοκήλης έλαβε την κατηγορία "Β", αυτό δείχνει μια ταχεία εξέλιξη της νόσου. Υπάρχει απειλή ανάπτυξης varikotsele τρίτου βαθμού, το οποίο επίσης ταξινομείται ως "Β".

Η κατηγορία "G" για την κιρσοκήλη προϋποθέτει εξαμηνιαία αναβολή της υπηρεσίας, με τη συγκατάθεση της επιχείρησης. Έξι μήνες αργότερα, όταν ο νεαρός πέτυχε με επιτυχία την μετεγχειρητική αποκατάσταση, συμμετέχει ξανά στο σχέδιο εκστρατείας.

Βίντεο: Είναι ο στρατός με κιρσοκήλη

Όταν αναβάλλεται η αναβολή και πώς να απελευθερωθεί από την υπηρεσία με κιρσοκήλη

Η αναβολή της στρατιωτικής θητείας στην κιρσοκήλη αναβάλλεται μόνο αν ένας νεαρός κάνει μια πράξη για την εξάλειψη των κιρσών. Σύμφωνα με το άρθρο 48 και το άρθρο 86 του ομοσπονδιακού νόμου της Ρωσικής Ομοσπονδίας «για το στρατιωτικό καθήκον και τη στρατιωτική θητεία», παρέχεται για περίοδο 6 μηνών. Για ιατρικούς λόγους, η καθυστέρηση παρατείνεται σε ένα έτος με σκοπό την πλήρη μετεγχειρητική ανάκαμψη.

Εάν η πράξη για την εξάλειψη της κιρσοκήλης εκτελείται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, ο νεαρός δικαιούται να φύγει από ένα έως έξι μήνες.

Η απαλλαγή από την υπηρεσία με απαλλαγή στο απόθεμα είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Με την κιρσοκήλη του δεύτερου βαθμού παρουσία δύο περιπτώσεων υποτροπής της νόσου, τεκμηριώνεται. Η παρουσία υποτροπών υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος ανάπτυξης του τρίτου σταδίου της παθολογίας.
 2. Στο δεύτερο βαθμό κιρσοκήλη με μία μετεγχειρητική υποτροπή και διαφωνία σχετικά με την εκ νέου διεξαγωγή της επέμβασης. Ένας νεαρός άνδρας στο περιβόλι της υπηρεσίας στρατιωτικής εγγραφής και στρατολόγησης αρνείται να παρεμβαίνει σε αυθαίρετη μορφή ή αναφέρεται στις "Βασικές αρχές της νομοθεσίας για την προστασία της υγείας των πολιτών" (άρθρο 33). Οι εκπρόσωποι του γραφείου στρατιωτικής εγγραφής και στρατολόγησης δεν μπορούν να αναγκάσουν έναν νεαρό άνδρα να λειτουργήσει. Αλλά ο νεαρός πρέπει να καταλάβει ότι η απόρριψη της χειρουργικής διόρθωσης τελικά θα οδηγήσει σε ανικανότητα και στειρότητα.
 3. Στο τρίτο βαθμό varicocele με βάση την Πράξη της έρευνας για την κατάσταση της υγείας του διαλογέα. Κατασκευάζεται μετά από τις εξαντλημένες με όργανο έρευνες από τον ουρολόγο, οι οποίες σχηματίζουν το τελικό διαγνωστικό συμπέρασμα.

Εάν ένας νεοσύλλεκτος έχει δευτεροβάθμια κιρσοκήλη χωρίς επιπλοκές και υποτροπές, θεωρείται κατάλληλος για θεραπεία (κατηγορία "Β").

Πώς να προχωρήσετε σε περίπτωση διαφωνιών

Οι μελλοντικοί στρατηγοί με την κιρσοκήλη πριν επισκεφτούν το στρατιωτικό επιμελητήριο πρέπει να μελετήσουν τις ιατρικές και νομικές πτυχές που σχετίζονται με την ασθένεια, καθώς και τη δυνατότητα στρατιωτικής θητείας.

Ορισμένες πιθανές καταστάσεις και τρόποι επίλυσής τους:

 1. Ο στρατιώτης έχει επιβεβαιωθεί με εξετάσεις κιρσοκήλη τρίτου βαθμού, αλλά η στρατιωτική επιτροπή τον αναγνωρίζει κατάλληλο για εξυπηρέτηση. Είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη διάγνωση, να τους παρασχεθούν αντίγραφα του σχεδίου επιτροπής με την παρουσίαση των πρωτοτύπων. Για να εξασφαλιστεί ότι τα έγγραφα κατά την παραλαβή πιστοποιήθηκαν με σφραγίδες που επιβεβαιώνουν την αποδοχή τους προς εξέταση.
 2. Ένας στρατιώτης με κιρσοκήλη του τρίτου βαθμού θέλει να επιβεβαιώσει τη διάγνωσή του πριν από την έναρξη της κλήσης. Αυτό είναι αποδεκτό αν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αντικειμενικότητα της εκτίμησης της κατάστασης υγείας των ιατρών της επιτροπής. Το κυριότερο είναι ότι τα έγγραφα πιστοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες και υποβάλλονται στο στρατιωτικό επιμελητήριο.
 3. Το στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και στρατολόγησης υποχρεούται να υποβληθεί επανειλημμένα σε υπερηχογράφημα ή σε άλλες μελέτες, παρόλο που γίνονται πρόσφατα. Ο στρατός έχει το δικαίωμα να διαφωνεί, αφού έχει αρνηθεί εγγράφως. Η επιτροπή που καλεί είναι υποχρεωμένη να αποφασίσει βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.
 4. Εάν τα δικαιώματα των στρατολογουμένων παραβιάζονται κατάφωρα, ενώ η απόφαση της επιτροπής στρατιωτικής καταχώρισης και στρατολόγησης είναι λάθος, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ανώτερες αρχές - στην επιτροπή στρατολόγησης στο θέμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή στο δικαστήριο.
Εάν διαφωνείτε με την απόφαση της επιτροπής στρατιωτικής επιτροπής, ο στρατός μπορεί να τον αμφισβητήσει σε ανώτερο σώμα ή στο δικαστήριο

Varikotsele - μια σοβαρή ασθένεια που απειλεί την υγεία των ανδρών. Εάν εντοπιστεί κατά την εφηβεία, πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Το Varikotsele μπορεί να είναι η αιτία της απελευθέρωσης από τη στρατιωτική θητεία, αλλά μόνο σε εκείνα τα στάδια όπου η λειτουργία του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος είναι σημαντικά εξασθενημένη. Η συνειδητή άρνηση της χειρουργικής θεραπείας προκειμένου να αποφευχθεί ο στρατός μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρες συνέπειες. Ο νεαρός στερείται τον εαυτό του από μια πλήρη σεξουαλική ζωή και τη δυνατότητα της αναπαραγωγής.

Η ασθένεια Varicocele και ο στρατός 2017: μπορεί να δώσει μια ανάπαυλα

Είναι συμβατές οι έννοιες της κιρσοκήλης και του στρατού; Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται η αναστολή ή εκδίδεται στρατιωτικό εισιτήριο;

Η βαρικοκήλη είναι μια πραγματικά αρσενική ασθένεια που μπορεί να επηρεάσει σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνδέεται με την επέκταση των φλεβικών αγγείων στους όρχεις, η οποία είναι γεμάτη με παραβίαση της στυτικής λειτουργίας και της στειρότητας. Ανάλογα με τη σοβαρότητα, τα συμπτώματα ποικίλλουν.

Φυσικά, στα αρχικά στάδια, η ασθένεια δεν είναι τόσο επικίνδυνη και δεν προκαλεί μεγάλη ενόχληση. Αλλά εδώ είναι πώς να είναι, αν η κλινική εικόνα είναι αρκετά έντονη, και εδώ είναι μια άλλη ατζέντα στρατιωτικής θητείας.

Σε αυτήν την περίπτωση, πολλοί νέοι άνδρες έχουν μια ερώτηση, αλλά είναι συμβατές οι έννοιες της κιρσοκήλης και του στρατού και σε ποιες καταστάσεις είναι η ανάπαυλα που παρέχεται; Ας μάθουμε περισσότερα για αυτή τη στιγμή.

Βαθμοί σοβαρότητας της νόσου

Όταν εμφανιστεί κιρσοκήλη, τα φλεβικά αγγεία καταστρέφονται στην περιοχή των βουβωνών. Με την παραμικρή διαταραχή της φλεβικής εκροής από τους ιστούς των όρχεων, η θερμοκρασία των γονάδων αυξάνεται, γεγονός που με τη σειρά του επηρεάζει την ποιότητα του σπέρματος και την παραγωγή αρσενικών ορμονών φύλου.

Όπως είπαμε ήδη, στα αρχικά στάδια είναι πολύ δύσκολο να παρατηρήσετε την ασθένεια, γι 'αυτό ο άνθρωπος δεν βιάζεται στον γιατρό και η κιρσοκήλη προχωράει. Κατά συνέπεια, σε λίγα χρόνια, ο εκπρόσωπος του ισχυρότερου φύλου "θα τακτοποιήσει" τα κατώφλια των γιατρών με την ελπίδα να ανακτήσουν την αρσενική τους δύναμη.

Για να μην επιτρέψουμε αυτό και με μια αίσθηση ολοκλήρωσης να εκτελέσουμε στρατιωτική θητεία, ας δούμε τα στάδια της νόσου και τα συμπτώματα που εκδηλώνονται σε κάθε ένα από αυτά.

Πίνακας 1: Στάδια της νόσου:

 • συχνά στρες?
 • τραυματισμοί στη βουβωνική χώρα
 • υπερθέρμανσης ή υποθερμίας.
 • μειωμένη ανοσία κ.λπ.

Αν λάβουμε υπόψη τη γενική κλινική εικόνα, μπορούμε να διακρίνουμε τέτοια συμπτώματα:

 • πόνος που εντοπίζεται στην κάτω κοιλία.
 • οπτική αλλαγή όρχεων?
 • δυσφορία κατά την ανύψωση βαρών.
 • οδυνηρές αισθήσεις με στύσεις, κλίσεις προς τα κάτω και ακόμη και ελαφρά σωματική άσκηση.

Μια τέτοια ασθένεια έχει πολλά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να μάθουν από το βίντεο σε αυτό το άρθρο.

Πότε αξίζει να συλλέγει "βαλίτσα" στο στρατό;

Πολλοί νέοι, που αντιμετωπίζουν μια δυσάρεστη διάγνωση, ασχολούνται με μία μόνο ερώτηση και μπορώ να υπηρετήσω στο στρατό με κιρσοκήλη; Η απάντηση σε αυτό έγκειται στον βαθμό της νόσου, τελικά εξαρτάται από την περαιτέρω στρατιωτική της θητεία.

Πρώτο πτυχίο

Αν το αγόρι ήταν τυχερός και πήρε στο γιατρό σε αυτό το στάδιο της νόσου, ο κίνδυνος να πάει «κάτω από το μαχαίρι» ο χειρουργός είναι ελάχιστη, γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να κάνετε, μόνο η ιατρική θεραπεία (βλέπε φαρμακευτική αγωγή της κιρσοκήλης :. Μια επισκόπηση των προετοιμασιών). Όσον αφορά την υπηρεσία, για μερικούς θα είναι χαρά, αλλά για κάποιον θλίψη, γιατί πρέπει να υπηρετήσετε, επειδή αυτή η μορφή δεν αποτελεί βάση για αναβολή και αν δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα υγείας, πρέπει ακόμα.

Δεύτερο βαθμό

Η κατάσταση εδώ είναι ήδη αμφισβητούμενη και το ερώτημα, αν ο στρατός καλείται με κιρσοκήλη αυτού του σταδίου, εξαρτάται από πολλές αποχρώσεις. Σε περίπτωση που η ασθένεια εμφανιστεί χωρίς υποτροπές ή ο νεαρός άνδρας δεν μπορεί να τεκμηριώσει τα γεγονότα της επιδείνωσης, το στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και στρατολόγησης μπορεί να αποφασίσει να καλέσει για υπηρεσία.

Η καθυστέρηση ή η μεταφορά στο απόθεμα παρέχεται μόνο εάν υπάρχουν τέτοιοι λόγοι:

 • η ασθένεια βρίσκεται στο οριακό στάδιο και υπάρχει υψηλός κίνδυνος μετάβασης από τον 2ο έως τον 3ο βαθμό.
 • υπάρχουν τεκμηριωμένα γεγονότα για την επανεμφάνιση της νόσου.
 • έγινε μια πράξη για τη θεραπεία της κιρσοκήλης.

Στην τελευταία περίπτωση, η αποκατάσταση παρέχεται με περίοδο χάριτος έξι μηνών, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 86.

Τρίτο βαθμό

Στην τρίτη βαθμίδα, η στρατιωτική θητεία μπορεί να τελειώσει χωρίς να ξεκινήσει ποτέ. Η παρουσία μιας τέτοιας νόσου σε ιστορικό αποτελεί τη νομική βάση για την απόκτηση στρατιωτικού εισιτηρίου και την εγγραφή στο αποθεματικό.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ασθενειών, η κιρσοκήλη ανήκει στην κατηγορία "Β", δηλαδή είναι περιορισμένη. Αυτό σημαίνει ότι, σε καιρό ειρήνης ο συνταξιούχος απελευθερώνεται από τη στρατιωτική θητεία, αλλά σε περίπτωση στρατιωτικής απειλής, θα πρέπει ακόμα να εξοφλήσει το χρέος.

Λειτουργία: μπορώ να αρνηθώ και να εκδώσω μια άρνηση

Η χειρουργική επέμβαση δεν είναι υποχρεωτική και εκτελείται μόνο με τη συγκατάθεση του ασθενούς. Σύμφωνα με αυτό, ο νεαρός άνδρας δεν είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την επιχείρηση και γι 'αυτό είναι απαραίτητο να εκδοθεί γραπτή άρνηση, σε περίπτωση επανάληψης, επίσημο έγγραφο.

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτό το ζήτημα αντιστοιχεί μόνο στα προσωπικά συμφέροντα και ο νεαρός είναι απόλυτα υπεύθυνος για την υγεία του. Η άρνηση γίνεται σε ελεύθερη μορφή, όπου είναι δυνατή η παραπομπή στις «Βασικές αρχές της νομοθεσίας για την προστασία της υγείας των πολιτών», δηλαδή στο άρθρο 33.

Σε αυτήν την περίπτωση, αν δεν γίνει χειρουργική θεραπεία, ο νεαρός απαλλάσσεται πλήρως από την κλήση, εάν η επέμβαση πραγματοποιηθεί, η αναβολή της κιρσοκήλης θα είναι 6 μήνες. Κατά τη διεξαγωγή μιας επιχείρησης σε μη κυβερνητικό ίδρυμα και τον εντοπισμό μιας επαναλαμβανόμενης υποτροπής, το γραφείο καταχώρησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη υπερηχογράφων για να επιβεβαιώσει τα έγγραφα μιας μη κυβερνητικής ιατρικής κλινικής και να εκδώσει στρατιωτικό εισιτήριο.

Σημείωση: Εάν παραιτηθεί η λειτουργία για προσωπικό όφελος, αλλά όχι να υπηρετούν στο στρατό, θα πρέπει να κατανοήσουν και τους κινδύνους, γιατί μπορείτε να χάσετε την ευκαιρία να συλλάβουν ένα παιδί, καθώς και να κάνουν άλλες επιπλοκές στην περαιτέρω εξέλιξη της νόσου.

Τι γίνεται αν, στην κιρσοκήλη, 3 βαθμοί θεωρούνται κατάλληλοι για σέρβις

Όπως έχουμε ήδη καταλάβει, με τον τρίτο βαθμό της κιρσοκήλης, ο περιορισμός στον στρατό είναι μια αρκετά νόμιμη κατάσταση, στο στάδιο 2 η ερώτηση είναι σχετική. Αλλά πώς να είσαι νεαρός, αν στο γραφείο προσλήψεων σου λένε ότι είσαι κατάλληλος για την υπηρεσία;

Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 • όλα τα αντίγραφα των εγγράφων που δείχνουν την παρουσία μιας διάγνωσης, καθώς και όλες οι διαγνώσεις που έχουν περάσει.
 • να τους διαβεβαιώσω για τη σχετική ιατρική διευκόλυνση,
 • να τους παράσχει στο σχέδιο του συμβουλίου.
 • απαιτούν σφραγίδα που δηλώνει ότι έχουν γίνει δεκτές.

Περαιτέρω, αν παραβιάσετε τα δικαιώματα για την υποβολή αίτησης στις ανώτερες αρχές, ήτοι η επιτροπή καταστολής του θέματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή του δικαστηρίου.

Προσοχή: Προκειμένου να αποφευχθούν οι παράνομες ενέργειες του σχεδίου επιτροπής, είναι καλύτερο να επιβεβαιωθεί εκ των προτέρων η διάγνωση και να παρασχεθούν έγγραφα την ημέρα της πρόσληψης. Βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός έχει τοποθετήσει όλες τις σφραγίδες και τις υπογραφές και ότι τα ίδια τα έγγραφα έχουν πιστοποιηθεί πλήρως από το ιατρικό ίδρυμα.

Ορισμένες επείγουσες ερωτήσεις και απαντήσεις σε αυτές

Εκτός από το ερώτημα αν ένας στρατός με κιρσοκήλη είναι κατάλληλος, ένας νέος μπορεί να έχει διαφορετικές αμφιβολίες. Σε πολλές από αυτές θα βρείτε την παρακάτω απάντηση.

Τι πρέπει να κάνετε αν χρειάζεστε τη διέλευση από άλλο υπερηχογράφημα

Εάν έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε υπερηχογραφική εξέταση και στο σταθμό προσλήψεων απαιτείται επαναλαμβανόμενη διάγνωση, έχετε κάθε δικαίωμα να αρνηθείτε. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συντάξετε μια γραπτή δήλωση, η οποία αναφέρει την ώρα της απόφασης με βάση τα διαθέσιμα έγγραφα.

Πώς να προχωρήσετε σε περίπτωση παραπομπής του στρατιωτικού επιμελητηρίου για χειρουργική θεραπεία

Εδώ και πάλι, η οδηγία και τα δικαιώματά της για υγειονομική περίθαλψη υπενθυμίζονται. Βίαια, κανείς δεν μπορεί να σας αναγκάσει να συμφωνήσετε σε μια επιχείρηση. Εδώ καθοδηγείτε μόνο από προσωπικά ενδιαφέροντα και είστε υπεύθυνοι για την υγεία σας.

Μπορεί να εκκενωθεί στην κιρσοκήλη βαθμού 2

Αυτή η δυνατότητα υπάρχει, αλλά στην πράξη είναι σπάνια. Εάν η υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι υπέστη υποτροπή της νόσου ή μετάβαση της σε βαθμό 3, προτείνεται χειρουργική θεραπεία.

Σε περίπτωση άρνησης μιας επιχειρησιακής παρέμβασης, ένας νέος κατηγορείται κατόπιν απόφασης ειδικής επιτροπής.

Υπάρχει διακοπές στον στρατό για χειρουργική επέμβαση varicocele

Οι διακοπές χρησιμοποιούνται, όπως και με οποιαδήποτε άλλη χειρουργική παρέμβαση. Εάν υποστείτε κάποια ενέργεια κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, η περίοδος ανάκτησης θα είναι από ένα έως έξι μήνες.

Μπορούν να πάρουν στο στρατό για μια μόνο επανεμφάνιση varicocele 2 βαθμούς

Ναι μπορούν. Για να πάρετε ένα στρατιωτικό εισιτήριο χωρίς να περάσετε από την υπηρεσία, χρειάζεστε μια επανειλημμένη επιδείνωση της νόσου.

Τι συμβαίνει εάν συμφωνείτε με μια ενέργεια

Σε αυτή την περίπτωση, η συγκατάθεση συντάσσεται σε στρατιωτική ιατρική θέση, τότε δίδεται μια καθυστέρηση από το στρατό και γίνεται παραπομπή για χειρουργική θεραπεία. Η περίοδος καθορίζεται συχνότερα από τον θεράποντα ιατρό.

Τι θα συμβεί εάν η επέμβαση πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ιατρική εξέταση

Μόλις λάβετε ένα στρατιωτικό εισιτήριο για λόγους υγείας, πιστώνονται αυτόματα στο αποθεματικό. Στην περίπτωση αυτή, μετά τη θεραπεία, κανείς δεν θα κάνει επανεξέταση και το εισιτήριο θα παραμείνει μαζί σας.

Ας συνοψίσουμε τα αποτελέσματα

Έτσι, είναι καιρός να συνοψίσουμε τα παραπάνω. Όπως καταλαβαίνουμε, η κιρσοκήλη και η καταλληλότητα για το θέμα του στρατού είναι πολύ λεπτή και περιέχει πολλές αποχρώσεις. Για να διορθώσετε το υλικό, ας δούμε το τραπέζι.

Πίνακας 2: Δυνατότητα καταχώρησης ανάλογα με τον βαθμό της νόσου:

Είστε Ενδιαφέρονται Για Τη Φλεβίτιδα

Κνησμός στους άνδρες: αιτίες, σημεία και μέθοδοι θεραπείας

Από τη θεραπεία

Περιεχόμενα

Προβλήματα με διευρυμένες φλέβες συμβαίνουν αρκετά συχνά, αλλά πώς να αντιμετωπίζονται οι κιρσοί στους άνδρες; Αυτή η πάθηση επηρεάζεται συχνότερα από τις γυναίκες, αλλά σε εκπροσώπους του ισχυρού μισού της ανθρωπότητας, συχνά συμβαίνει επίσης....

Τι χάπια για τη θεραπεία της καρδιακής αρρυθμίας

Από τη θεραπεία

Τα δισκία από καρδιακή αρρυθμία ορίζονται ανάλογα με τις αιτίες που προκάλεσαν την ταχύτητα του ρυθμού. Πριν από τη λήψη οποιουδήποτε φαρμάκου, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας....